Tema ”Yoga i advent” lördag den 6 december

För 5:e året blir det terminsavslutning i Kvicksund, i år på temat ”Hjärta och stillhet”. Läs mer under fliken ”Kurser/Tema”. Välkommen!