Terminsstart med nybörjarträff torsdag 31/8

Höstterminen börjar torsdag den 31/8 med en nybörjarträff klockan 18.00-20.00. Vi går igenom lite om yogans grunder och avslutar med en kopp yogite. Pris 200kr som betalas i förväg till plusgiro 54 99 23-1. Anmälan senast den 28/8 via mail eller länken under ”Kurser/Workshops”.

Terminskurserna börjar sedan onsdag den 6/9 – se fliken ”Kurser/Workshops”.