”Yogans grunder”, en workshop för nybörjare 18/1

Varmt välkommen till Shanti Yoga & Kultur i Västerås denna måndag kväll kl 17.00-ca 20.15, då du som nybörjare får bekanta dig med yoga och meditation. Läs mer under Kurser/Tema och anmäl dig snarast!