Om Yoga

Yoga är i grunden ett omfattande system för fysiskt, mentalt och andligt växande, delvis med mycket lång historik. Det vet man bl a genom att yoga omnämns i de äldsta delarna av Veda-skrifterna, RigVeda, som tros vara från tidigast 3000 år före vår tideräkning. Yoga är mycket mer än en kroppslig disciplin – det är också träning i ökad medvetenhet genom meditation och medveten närvaro, för att få en så verklighetsnära och komplett upplevelse av ”mig själv” som möjligt, kärnan av varandet.

Postitioner – ”asanas” är något som växte fram senare under yogans utveckling. ”Asana” var ursprungligen den plats där yogin satt! Yoga handlar till stor del om att själv uppleva och erfara, genom både praktik och teori, vad utövandet leder till för just mig. Kanske en känsla av förening av kropp och sinne, förening av kropp och själ. Yogan talar om att ”prana” – livsenergin genomsyrar allt levande. Prana är livskraft som vi får i oss genom andningen, mat och vatten, genom huden, håret och via solens ljus. Med hjälp av yoga-, andningsövningar och meditation kan man stärka sin livskraft, öka sitt energiflöde vilket påverkar välbefinnandet i både kropp, sinne och själ.

För mig innebär yoga att landa i mig själv, känslan av att ”komma hem” och en upplevelse av förening med något större och tidlöst inom mig och runtomkring mig, något som alltid finns och har funnits där. Den rent fysiska upplevelsen är också fantastisk; känslan av expansion inifrån mig själv, friare och rörligare kropp, mer energi och ett lugnare, fridfullare sinne. Fördjupade rötter och öppnare himmel…

Min önskan är att Du ska hitta in i yogans värld och göra din yogaresa på det sätt som är bäst för dig.
Följande yogaformer är de jag mest utövar och undervisar i:

HoliYoga

En mjuk, terapeutisk och mångfacetterad yogaform som möter dig som människa precis som du är och där du står i ditt liv just nu. HoliYogan är utvecklad av Ulrica Liavor (fd Gulz) vid Shanti Yoga & Kultur i Västerås de senaste 20 åren. Här lär man sig att släppa känslan av kamp och prestation och istället ta plats i sin kropp och själ som den man verkligen är på djupet. HoliYogan ger stora möjligheter till anpassningar i övningarna, så att deltagarna kan ta hänsyn till den egna dagsformen och förmågan.

Metoden utgår från flera yogatraditioner, yogisk chakrapsykologi, ayurveda och kinesisk medicin och ger nya ingångar i läkningsprocesser av olika tillstånd utlösta av stress och smärta. HoliYoga omfattar mjuka rörelser och positioner (asanas), medveten andning och olika andningstekniker, meditation i sång, rörelse, andning eller tystnad, djupavslappning och vila. Röstyoga och toningar ingår också, liksom avslappning till t ex klangskålar vars vibrationer balanserar energisystemet.

Läs gärna mer om HoliYoga på www.holiyoga.se »

HoliYoga Hormon  (HHY)

HoliYogans varsamma variant av hormonyoga vänder sig till alla kvinnor som vill djupdyka i och lära känna sitt hormonsystem och de obalanser man kan uppleva under olika faser av livet. HHY är en mjuk och sensuell yoga som möter kvinnors olika hormonella behov som ökad lust, ökad fertilitet och en behagligare övergångsålder. Obalanser som premenstruellt syndrom PMS, smärtsamma menstruationer, polycystiska äggstockar, inkontinens, underfunktion i sköldkörteln (hypothyreos), utbrändhet, binjureutmattning, migrän samt klimakteriebesvär såsom vallningar/svettningar, torra slemhinnor, humörsvängningar, depression, sömnproblem, ”hjärndimma”, gråtattacker, låg självkänsla, koncentrationssvårigheter mm, mm kan lindras med hjälp av HoliYoga HORMON. HHY utgår från ”samtalet” mellan chakran, hormonkörtlar och organ genom att öppna upp för en fysiologisk, kemisk och energimässig dialog vilket kan frigöra blockeringar på ett djupare plan.

Hormonyoga bör ej utövas av dig som är gravid, har eller har haft hormonberoende bröstcancer eller underlivscancer, har större myom eller avancerad endometrios.

Läs mer om HoliYoga HORMON på www.holiyoga.se »

MediYoga

MediYoga är utvecklad av Göran Boll vid MediYoga Institutet sedan mitten av 90-talet och används idag vid flera svenska sjukhus och vårdenheter både i förebyggande och rehabiliterande syften. Här används MediYogan vid olika hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stress och utbrändhet, ryggsmärta, astma, sömnstörningar och mycket annat. MediYoga finns numera även representerat utomlands i t ex USA, Norge och Danmark med instruktörsutbildningar och yogakurser.

MediYoga Institutet genomför ca 3-4 studier per år i samarbete med den svenska hälso- och sjukvården, som ligger till grund för vidareutveckling av MediYogan som metod och som kan visa vilka hälsoeffekterna verkligen är av regelbundet utövande. Som yogaform är MediYoga en mjuk, terapeutisk och enkel yoga som passar alla – nybörjare som erfaren, frisk eller sjuk. MediYoga har sin utgångspunkt i Kundaliniyoga och många som praktiserar MediYoga regelbundet märker så småningom att de sover bättre, har mindre värk, tänker klarare, arbetar effektivare, är mindre ofta sjuka (med stärkt immunförsvar), lite gladare och mer närvarande än tidigare.

Ett pass i MediYoga innehåller oftast avslappning, djupandning, mjuka yogarörelser och positioner, andningsövningar och någon form av meditation. Meditationen är central och ingår alltid på något sätt; andningsmeditation, fokusmeditation, mantrameditation eller tyst meditation t ex.

Läs gärna med om MediYoga på www.mediyoga.se »

Medicinsk Yoga

Detta är en yogaform som utvecklats i Sverige sedan slutet av -90talet men har sitt ursprung i Kundaliniyoga, som kommer från norra Indien och Tibet. Denna yoga har rötter i den s k tantriska traditionen, en period i Indien omkring 1100fKr till 1100eKr. Under denna period uppstod tanken och teorin om Chakrasystemet – vårt subtila energisystem, vilket nedtecknades omkring år 900eKr enligt historikerna. Kundaliniyoga är alltså en gammal, ursprunglig yoga och den kom till västvärlden på 1960-talet med Yogi Bhajan som tog med sig yogan till USA. Kundaliniyoga som metod är en mjuk men kraftfull yoga med både dynamiska och statiska övningar, mycket fokus på pranayama (andningstekniker), meditation, mantran och energiflöden. Att avlägsna inre konflikter, blockeringar och begränsningar inom oss, så att energiflödet kan strömma fritt genom våra chakran, är en viktig del av KY’s syfte. Allt för att komma sig själv så nära som möjligt och vara den man är ämnad att vara, djupt i själen.

Kundaliniyogan har också influerat andra yogaformer och ur den har även MediYoga och Breathwalk utvecklats. HoliYogan har också en del av sin grund i Kundaliniyogan.

Läs mer om Medicinsk Yoga och Kundaliniyoga på https://kundaliniyogaakademin.se/kundaliniyoga/

Breathwalk

Breathwalk är en variant av gående meditation och som utförs i tystnad, med en specifik andningsrytm/teknik i takt med stegen. Denna metod är utvecklad ur Kundaliniyogan och är ett härligt sätt att få yoga och meditera i naturen och till fots. Promenaden görs med olika andningsmönster i intervaller. Man växlar mellan avslappnad gång utan fokus och stunder av gång där andetagen synkroniseras med stegen, liksom specifika fingerrörelser, som stimulerar energiflödet och de meditativa effekterna.

En Breathwalk påverkar kondition, blodcirkulation, lungkapacitet och hjärtrytm i positiv riktning. Stressen minskar i kropp och sinne och man känner sig oftast lugn, klartänkt och fridfull efter ett pass. Det är väldigt lämpligt att följa med på Breathwalks på Österbys grusvägar under våren och hösten när naturens färger skiftar, temperaturen är skön och flygande insekter inte vaknat till riktigt.

Läs mer om Breathwalk på www.yogadimensions.se under Breathwalk.

”Yoga är inte att ”göra” Yoga är att ”släppa” Yoga är i grunden en träning i att släppa taget. Vi kan inte skapa upplysning. Vi kan bara träna oss i att släppa taget om det som sitter i vägen för ljuset. Yoga är förening med allt som är. Yoga är det som vi inom oss redan är. Yoga handlar inte om att komma i kontakt. Yoga handlar om att inse att vi alltid varit i kontakt”
(Göran Boll, ur ”Eldens stig & Ljusets källa”)